Honorata Dłużewska – Owczarek

Opublikowane przez admin w dniu

Honorata Dłużewska – Owczarek

Logopedka, nauczycielka filozofii oraz animatorka zabaw i edukacji dla dzieci. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach filozofia oraz logopedia z audiologią. Ukończyła kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie 2, a także kurs licencyjny ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ (pol. LEGO-LOGOS). Obecnie zatrudniona w Przedszkolu Miejskim nr 125, Żłobku Montessori oraz XV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Łodzi. Współzałożycielka projektu LEGO LOGOS ŁÓDŹ, w latach 2013-2017 jego aktywna koordynatorka i prowadząca. Interesuje się zaburzeniami mowy i myślenia, procesami nauczania-uczenia się oraz edukacją obywatelską.

Kategorie: Artyści