Festiwal Muzyki Nowej Dwa Piętra

Festiwal Muzyki Nowej Dwa Piętra

Festiwal Dwa Piętra opiera się na przemyślanej gatunkowej różnorodności wydarzeń muzycznych, w której ważny jest historyczny i kulturowy kontekst przestrzeni festiwalowej, oraz szerokie upowszechnianie wydarzenia w celu włączenia odbiorców ponad wszelkie bariery. Celem projektu jest stworzenie platformy dialogu pomiędzy artystami i uczestnikami w ramach zróżnicowanego programu koncertowego jak i warsztatowego w formie wydarzeń edukacyjno-arystycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w dniach 15 – 17 listopada 2019 roku. Program festiwalu składał się z 3 części gatunkowych – muzyka alternatywna, klasyczna i awangardowa. Zagrali artyści: Joanna Duda – polska artystka muzyczna i wizualna, zespół RASP Lovers grający muzykę z debiutanckiego albumu, „Romantic Alternative Schizophrenic Punk”, dwa tria fortepianowe Dymitra Szostakowicza zagrało trio Bartosza Skibińskiego i Michał Bąk Quartetto, oraz duński duetu Tyge Jessen/Hein Westgaard i zespoł Franciszek Pospieszalski Sextet. W ramach bloku edukacyjno-artystycznego, dzieci uczestniczyły w warsztatach z udziałem artystów wykonawców programu muzycznego i w dniu otwarcia festiwalu uczestnicy warsztatów dziennikarskich – młodzi dziennikarze przeprowadzili konferencję prasową z artystami i organizatorami festiwalu.

Festiwal odbywa się w rezydencji Karola Kretschmera przy ulicy 6 Sierpnia 5 w Łodzi – w siedzibie Fundacji Działania i w Przechowalni.