Świetlice Artystyczne

Świetlice Artystyczne

Sztandarowym projektem Fundacji Działania są Świetlice Artystyczne – realizowany we współpracy z Miastem Łódź program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi.

Program obejmuje szeroki zakres dziedzin artystycznych, w tym m.in.: warsztaty z zakresu sztuk wizualnych (fotografia, rysunek, ilustracja, malarstwo, rzeźba, wideo, ceramika, grafika warsztatowa); warsztaty muzyczne, Warsztaty z zakresu sztuk użytkowych i pozostałe warsztaty edukacyjne (projektowanie ubioru, projektowanie graficzne, design, architektura, kreatywne języki obce), Warsztaty z historii sztuki, animacji kultury, dziennikarstwa, inne warsztaty edukacyjne oraz reintegracji społecznej (warsztaty z etyki, ekologii, zrównoważonego rozwoju, zdrowego stylu życia, warsztaty w kuchni artystycznej, animacje podwórkowe)

Program ma na celu przybliżenie jego uczestnikom rozmaitych narzędzi artystycznej ekspresji oraz wiedzy. Poprzez stymulowanie kreatywności i otwartości na eksperyment pragniemy pokazać dzieciom, że w twórczości liczy się nie tylko efekt końcowy pracy, ale też sam proces jest niezwykle ważny i rozwijający.