Rezydencje

Rezydencje w Domu Mody Limanka

“Dom Mody Limanka zaprasza” to pierwsza edycja Programu Rezydencji Artystycznych w Łodzi, która odbędzie się w autorskiej przestrzeni twórczej, stworzonej przez łódzki kolektyw artystyczny i kuratorski Dom Mody Limanka (DML). Na czas rezydencji twórcy Domu Mody Limanka zaproszą artystów do swojej siedziby, która łączy funkcje: mieszkania, galerii oraz pracowni twórczej.

Pomysł rezydencji i szerzej – pozainstytucjonalnych przestrzeni twórczych prowadzonych przez artystów w prywatnym mieszkaniu – ma już swoją łódzką tradycję. Działalność Galerii Adres Ewy Partum, Kultury Zrzuty Łodzi Kaliskiej, czy wciąż działającej Galerii Wschodniej to tylko niektóre z przykładów tego, jak tworzył się alternatywny, oddolny obieg tworzenia i popularyzacji sztuki.

Chcemy, aby zaproszone na rezydencję osoby, kontynuowały łódzką tradycję rezydencji artystycznych organizowanych przez artystów w ich własnej przestrzeni twórczej, prywatnej i wystawienniczej. Ideą przewodnią pierwszej edycji Programu Rezydencji Artystycznych w Łodzi jest wybór sztuki młodej, nieodkrytej w pełni, której dialog z zastaną rzeczywistością będzie zaskoczeniem nie tylko dla lokalnych twórców kultury i sztuki, ale też dla szerszej grupy odbiorców. To, co wyróżnia projekt to niezwykła przestrzeń, do której rezydentów zaproszą sami artyści.

Mieszkanie, w którym obecnie znajduje się Dom Mody Limanka, posiada bogatą historię. Mieszkał tu i pracował odznaczony Honorową Odznaką Miasta Łodzi, ceniony ginekolog i położnik Stanisław Sokołowski. Miejsce w tym czasie funkcjonowało łącząc przestrzeń zawodową z prywatną. Podczas krótkiej działalności kolektywu mieszkanie na Jaracza 36A/8 dalej funkcjonowało niejako jako rodzaj domu otwartego. Chcemy żeby na czas rezydencji, było to mieszkanie, galeria i pracownia artystów. Miejsce, do którego można przyjść nie tylko obejrzeć efekty, ale również wypić herbatę i poznać bliżej zaproszonych twórców.

Każdy rezydent otrzyma indywidualne wsparcie i opiekuna merytorycznego – artystę z Domu Mody Limanka, którego zainteresowania lub medium artystyczne korespondują z twórczością rezydenta. Opiekun pomoże odnaleźć się w specyfice kulturowej i społecznej Łodzi, będzie ogniwem w procesie integracji z lokalnym środowiskiem artystycznym i kulturotwórczym Łodzi, a także z mieszkańcami miasta. Harmonogram wydarzeń, spotkań ustalony zostanie przez opiekuna indywidualnie z artystą. Będą to spotkania z lokalnymi twórcami, wizyty w instytucjach kultury, sztuki, ośrodkach nauki, w miejscach tworzenia kultury łódzkiej. Program każdej z rezydencji jest projektem autorskim, a ideą która przyświeca organizatorom, jest współpraca pomiędzy artystami bez pośrednictwa instytucji i przekonanie, że artysta najlepiej zrozumie potrzeby drugiego artysty.

Dzięki elastyczności i indywidualnemu wsparciu artystów jesteśmy przygotowani na nieprzewidziane sytuacje i nagłe zmiany w koncepcjach twórczych, czy metodach pracy artystów. Nie narzucamy reguł współpracy i jesteśmy otwarci na pojawiające się w trakcie pracy nowe pomysły. Natomiast dużo uwagi poświęcamy procesowi, spotkaniu, dialogowi, wymianie doświadczeń, poglądów i swobodzie wypowiedzi.

Rezydencja organizowana jest przez Fundację Działania, z którą współpracuje liczny zespół artystów społecznie zaangażowanych. Umożliwi to wielopoziomową współpracę opartą na kooperacji z twórcami z różnorodnych dyscyplin, z instytucjami kultury i ośrodkami naukowymi, ze szkołami, ośrodkami opiekuńczymi, z przedstawicielami różnych mniejszości, z lokalną społecznością.

Jednym z głównych celów zadania jest otwieranie przestrzeni dla twórczego dialogu, dlatego strategicznym partnerem Fundacji w realizacji zadania jest Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.