Warsztaty „Partytury z architektury”

Opublikowane przez admin w dniu

Aleksandra Chciuk / Partytury z architektury / Galeria Kobro / 24.08.18 Aleksandra Chciuk / Partytury z architektury / ESK Wrocław

Warsztaty „Partytury z architektury”

Celem warsztatów jest przede wszystkim uwrażliwienie na otaczające dźwięki jak również krajobraz, w tym przypadku – architektoniczny. Uczestnicy uczą się postrzegać dźwięki, na które w codziennym hałasie nie zwracają uwagi. Uczą się je nazywać, określać ich barwę, wysokość, dynamikę, charakter. Kolejny krok to obserwacja architektury. Powstaje pytanie: czy można odnaleźć wspólne cechy między dźwiękami, ich układami a elementami w architekturze? Przekonamy się, że mozna 'zagrać’ niemalże każdy istniejący i wyobrażony przedmiot, element architektoniczny, zjawisko czy istotę żywą. Nauczymy się rozpoznawać i naśladować dźwięki przy pomocy prostych instrumentów. Będziemy współpracować, improwizować, słuchać.

Uruchomimy abstrakcyjne myślenie i abstrakcyjny język – muzyki i sztuki. To będzie lekcja ‘tłumaczenia’ świata wizualnego na świat dźwięków i na odwrót. Zapoznają się z podstawowymi. elementami notacji muzycznej, z określeniami dynamiki czy głośności, partytury muzycznej, symbolu, scenografii. Efektem materialnym warsztatów będą partytury graficzne oraz zarejestrowane wykonania utworów.

Prowadząca:
Kategorie: Warsztaty